نمایندگی
نمایندگی
مانی اوردر
Money Order
آزمون آزمایشی آیلتس
آزمون آزمایشی آیلتس
شرایط جدید مهاجرت به کبک
شرایط جدید مهاجرت به کبک
آمادگی آزمون Tomer
آمادگی آزمون Tomer
آموزش زبان فرانسه
آموزش زبان فرانسه

لیست Certificate ها و تاییدیه های موسسه فرهنگی آموزشی سروش دانش صبا

کلاس مکالمه فرانسه

ترم 1
روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 15:30 الی 17

مرکز : سعادت آباد

کلاس مکالمه فرانسه

ترم 1
روز های یکشنبه و سه شنبه
ساعت 17 الی 18:30

مرکز سعادت آباد

کلاس گروهی فرانسه

روز های پنجشنبه
ساعت 15 الی 18

مرکز سعادت آباد

کلاس گروهی فرانسه

روز های زوج
ساعت 11:30 الی 13

مرکز سعادت آباد

کلاس مکالمه ترکی استانبولی

ترم 1
روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 18:30 الی 20

مرکز : سعادت آباد

کلاس گروهی ترکی استانبولی

ترم 1
روزهای پنجشنبه ساعت 15 الی 18

مرکز : سعادت آباد

کلاس مکالمه انگلیسی

روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 17 الی 18:30

مرکز : سعادت آباد

مکالمه انگلیسی

روزهای زوج
ساعت 10 الی 13

مرکز سعادت آباد

مکالمه انگلیسی

ترم 3
روزهای فرد ساعت 18:30
شروع کلاس : هفته اول مهر 94

مرکز : صادقیه

مکالمه زبان انگلیسی

ترم 1
پنجشنبه ها ساعت 10 الی 13
تاریخ شروع : هفته اول مهر

مرکز : صادقیه

کلاس مکالمه انگلیسی

ترم 1
پنج شنبه ها ساعت 14 الی 17
تاریخ شروع : هفته اول مهر

مرکز : صادقیه

مکالمه انگلیسی

ترم 1
روزهای زوج
ساعت 18:30 الی 20
شروع کلاس : هفته اول مهر

مرکز : صادقیه

مکالمه زبان انگلیسی

ترم 1
روزهای زوج ساعت 17
تاریخ شروع :هفته اول مهر

مرکز : صادقیه

کلاس مکالمه ترکی استانبولی

ترم 1
روزهای زوج ساعت 17
شروع کلاس : هفته اول مهر

مرکز : صادقیه

کلاس مکالمه ترکی استانبولی

ترم 1
روزهای زوج ساعت 18:30
شروع کلاس : هفته اول مهر

مرکز : صادقیه

کلاس گروهی مکالمه انگلیسی

ترم 2
روزهای فرد ساعت 18:30
شروع کلاس : هفته دوم مهر

مرکز : صادقیه

آزمون آزمایشی IELTS و iBT

آزمون آزمایشی استاندارد
همراه با ارائه نظر کارشناس آموزش
همراه با بررسی روند پیشرفت زبان آموز
همراه با ارائه برنامه تا آزمون اصلی

مانی اوردر - مانی اردر

جهت خرید مانی اوردر ، سفارش مانی اوردر یا اطلاع از نحوه تهیه مانی اوردر میتوانید به لینک های زیر مراجعه کنید. حداکثر زمان تحویل مانی اوردر 7 روز بعد از ثبت درخواست می باشد.برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه در ارتباط با سروش تماس بگیرید. مانی اوردر-مانی اردر

دوره های تضمینی

 انگلیسی: IELTS , TOEFL , GRE

ترکی استانبولی: مکالمه و Tömer

فرانسه: مصاحبه کبک و TCF

کلاس مکالمه ترکی استانبولی

روزهای زوج ساعت 9:30
تاریخ شروع : 31 مرداد 1394

مانی اوردر و بنک درفت کانادا