کتاب های مختلف آموزش زبان انگلیسی


Main Courses


دوره های عمومی آموزش زبان انگلیسیEnglish For General Purposes -- EGP برای دانشجویانی طراحی شده است که می بایست به فراگیری مهارت های عمومی زبان بپردازند.

در مجامع آکادمیک به منابع یا کتابهای آموزشی کاملی که در قالب یک مجموعه گردآوری شده است Course Book گفته می شود. این منابع در آموزشگاه های مختلف به عنوان محور اصلی آموزش قرار می گیرند، به عنوان مثال یک موسسه آموزشی سری Interchanges را انتخاب می کند تا با استفاده از این بسته آموزشی بتواند دانشجویان خود را در روند فراگیری زبان یاری دهد.

وجه تمایز موسسه سروش دانش صبا نسبت به سایر موسسات آموزشی بکارگیری متد Needs Analysis است که که بر اساس آن و پس از تحقیقات و بررسی های علمی ، گروه آموزشی سروش دانش صبا از بین Course book های مختلف مجود در دنیای آموزش New English File را برای کلاس های ترمیک انگلیسی برگزید که در کنار آن از کتاب های کمک آموزشی متنوع دیگری نیز استفاده می گردد.

از منابع مختلف آموزشی این موسسه می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:

  • New English File

  • Interchanges

  • Top Notch

  • True to Life

  • Language Leader

  • American Cutting Age

  • Landmark

  • New Headway

Free Discussion


مصاحبه کبک