مانی اوردر
Money Order
شرایط جدید مهاجرت به کبک
شرایط جدید مهاجرت به کبک
آمادگی آزمون Tomer
آمادگی آزمون Tomer
مکالمه انگیسی
مکالمه انگیسی
آموزش زبان فرانسه
آموزش زبان فرانسه

لیست Certificate ها و تاییدیه های موسسه فرهنگی آموزشی سروش دانش صبا

کلاس مکالمه فرانسه

ترم 2
روزهای زوج ساعت 17:00 الی 18:30

مرکز : سعادت آباد

کلاس مکالمه فرانسه

ترم 1
روز های یکشنبه و سه شنبه
ساعت 17 الی 18:30
تاریخ شروع : هفته دوم مرداد

مرکز سعادت آباد

مکالمه انگلیسی مقدماتی

روز های چهارشنبه
ساعت 17 الی 18:30
تاریخ شروع : هفته اول مرداد

مرکز سعادت آباد

کلاس مکالمه ترکی استانبولی

ترم 1
روز های یکشنبه و سه شنبه
ساعت 17 الی 18:30
تاریخ شروع : هفته اول مرداد

مرکز سعادت آباد

کلاس مکالمه ترکی استانبولی

ترم 1
روزهای دوشنبه و چهارشنبه
ساعت 17 الی 18:30
تاریخ شروع : هفته دوم مرداد

مرکز : سعادت آباد

کلاس گروهی ترکی استانبولی

ترم 2
روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت 17 الی 18:30
تاریخ شروع : 6 مرداد

مرکز : سعادت آباد

کلاس مکالمه انگلیسی پیشرفته

روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 18:30 الی 20
شروع کلاس : هفته اول مرداد

مرکز : سعادت آباد

مکالمه انگلیسی مبتدی

گروهی Advanced1
روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 19 الی 20:30

مرکز سعادت آباد

مکالمه انگلیسی

ترم 2
روزهای زوج ساعت 8
شروع کلاس : 3 مرداد 94

مرکز : صادقیه

مکالمه زبان انگلیسی

ترم 1
پنجشنبه ها ساعت 10 الی 13
تاریخ شروع : 1 مرداد 1394

مرکز : صادقیه

کلاس مکالمه انگلیسی

ترم 1
پنج شنبه ها ساعت 14 الی 17
تاریخ شروع : ا مرداد 1394

مرکز : صادقیه

مکالمه ترکی استانبولی

ترم 2
روزهای پنجشنبه
ساعت 15 الی 18
شروع کلاس : 8 مرداد 94

مرکز : صادقیه

گروهی ترکی استانبولی

ترم 2
روزهای جمعه ساعت 10 الی 13
تاریخ شروع : 16 مرداد ماه

مرکز : صادقیه

کلاس مکالمه ترکی استانبولی

ترم 1
روزهای پنجشنبه ساعت 10 الی 13
شروع کلاس : 1 مرداد 94

مرکز : صادقیه

کلاس مکالمه ترکی استانبولی

ترم 1
روزهای پنجشنبه ساعت 15 الی 18
شروع کلاس : 1 مرداد ماه 94

مرکز : صادقیه

کلاس گروهی ترکی استانبولی

ترم 1
روزهای جمعه ساعت 10 الی 13
شروع کلاس : 2 مرداد 94

مرکز : صادقیه

آزمون آزمایشی IELTS و iBT

آزمون آزمایشی استاندارد
همراه با ارائه نظر کارشناس آموزش
همراه با بررسی روند پیشرفت زبان آموز
همراه با ارائه برنامه تا آزمون اصلی

مانی اوردر - مانی اردر

جهت خرید مانی اوردر ، سفارش مانی اوردر یا اطلاع از نحوه تهیه مانی اوردر میتوانید به لینک های زیر مراجعه کنید. حداکثر زمان تحویل مانی اوردر 7 روز بعد از ثبت درخواست می باشد.برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه در ارتباط با سروش تماس بگیرید. مانی اوردر-مانی اردر

دوره های تضمینی

 انگلیسی: IELTS , TOEFL , GRE

ترکی استانبولی: مکالمه و Tömer

فرانسه: مصاحبه کبک و TCF

کلاس مکالمه ترکی استانبولی

روزهای زوج ساعت 18:30
تاریخ شروع : 3 مرداد 1394

اطلاعات مهاجرت به استرالیا و کانادا

اطلاعات مهاجرت به استرالیا و کانادا