مانی اوردر
Money Order
شرایط جدید مهاجرت به کبک
شرایط جدید مهاجرت به کبک
آمادگی آزمون Tomer
آمادگی آزمون Tomer
مکالمه انگیسی
مکالمه انگیسی
آموزش زبان فرانسه
آموزش زبان فرانسه

لیست Certificate ها و تاییدیه های موسسه فرهنگی آموزشی سروش دانش صبا

کلاس مکالمه فرانسه

ترم 1
روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 15:30 الی 17

مرکز : سعادت آباد

کلاس مکالمه فرانسه

ترم 1
روز های یکشنبه و سه شنبه
ساعت 17 الی 18:30

مرکز سعادت آباد

کلاس گروهی فرانسه

روز های پنجشنبه
ساعت 15 الی 18

مرکز سعادت آباد

کلاس گروهی فرانسه

روز های زوج
ساعت 11:30 الی 13

مرکز سعادت آباد

کلاس مکالمه ترکی استانبولی

ترم 1
روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 18:30 الی 20

مرکز : سعادت آباد

کلاس گروهی ترکی استانبولی

ترم 1
روزهای پنجشنبه ساعت 15 الی 18

مرکز : سعادت آباد

کلاس مکالمه انگلیسی

روزهای یکشنبه و سه شنبه
ساعت 17 الی 18:30

مرکز : سعادت آباد

مکالمه انگلیسی

روزهای زوج
ساعت 10 الی 13

مرکز سعادت آباد

مکالمه انگلیسی

ترم 2
روزهای فرد ساعت 17
شروع کلاس : هفته دوم شهریور 94

مرکز : صادقیه

مکالمه زبان انگلیسی

ترم 2
پنجشنبه ها ساعت 10 الی 13
تاریخ شروع : هفته دوم شهریور

مرکز : صادقیه

کلاس مکالمه انگلیسی

ترم 2
پنج شنبه ها ساعت 14 الی 17
تاریخ شروع : هفته دوم شهریور 1394

مرکز : صادقیه

مکالمه ترکی استانبولی

ترم 2
روزهای زوج
ساعت 18:30 الی 20
شروع کلاس : هفته سوم شهریور

مرکز : صادقیه

گروهی ترکی استانبولی

ترم 2
روزهای جمعه ساعت 10 الی 13
تاریخ شروع :هفته دوم شهریور

مرکز : صادقیه

کلاس مکالمه ترکی استانبولی

ترم 2
روزهای پنجشنبه ساعت 10 الی 13
شروع کلاس : هفته دوم شهریور

مرکز : صادقیه

کلاس مکالمه ترکی استانبولی

ترم 1
روزهای زوج ساعت 17
شروع کلاس : هفته اول شهریور

مرکز : صادقیه

کلاس گروهی ترکی استانبولی

ترم 1
روزهای زوج ساعت 18:30
شروع کلاس : هفته اول شهریور

مرکز : صادقیه

آزمون آزمایشی IELTS و iBT

آزمون آزمایشی استاندارد
همراه با ارائه نظر کارشناس آموزش
همراه با بررسی روند پیشرفت زبان آموز
همراه با ارائه برنامه تا آزمون اصلی

مانی اوردر - مانی اردر

جهت خرید مانی اوردر ، سفارش مانی اوردر یا اطلاع از نحوه تهیه مانی اوردر میتوانید به لینک های زیر مراجعه کنید. حداکثر زمان تحویل مانی اوردر 7 روز بعد از ثبت درخواست می باشد.برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه در ارتباط با سروش تماس بگیرید. مانی اوردر-مانی اردر

دوره های تضمینی

 انگلیسی: IELTS , TOEFL , GRE

ترکی استانبولی: مکالمه و Tömer

فرانسه: مصاحبه کبک و TCF

کلاس مکالمه ترکی استانبولی

روزهای زوج ساعت 9:30
تاریخ شروع : 31 مرداد 1394

پذیرش و ثبت نام دانشگاه آیدین با شرایط ویژه